פריט חדשות:India: Pratik
(קטגוריה: היכן בעולם: אסיה)
פורסם על ידי admin
שלישי 01 ינואר 2013 - 00:51:18

The pratik ("emblem") is the symbol of the Ananda Marga ("path of bliss") movement, which was founded in India in 1955 and emphasizes social service along with yoga and meditation.


On a door of residence of the Ananda Marga Baba in Varanasi.


פריט חדשות זה הינו מאתPro-Swastika
( http://he.proswastika.org/news.php?extend.44 )