פריט חדשות:USA: Jury car
(קטגוריה: היכן בעולם: אמריקה)
פורסם על ידי thomas
שלישי 28 מאי 2013 - 19:57:08

The jury in the Becker-Rosenthal murder trial driving past the Manhattan Criminal Courts Building in New York City on May 14, 1914. The car was most likely from the K-R-I-T (Krit) Motor Car Company which was active from 1906 to 1916 in Detroit, Michigan.


פריט חדשות זה הינו מאתPro-Swastika
( http://he.proswastika.org/news.php?extend.271 )