פריט חדשות:Iran: Jameh Mosque
(קטגוריה: היכן בעולם: אסיה)
פורסם על ידי thomas
חמישי 23 מאי 2013 - 20:05:37

The Jameh Mosque of Isfahan is in Isfahan city, within the Isfahan Province. Construction started in 771 CE.

North side iwan.

South side iwan.


פריט חדשות זה הינו מאתPro-Swastika
( http://he.proswastika.org/news.php?extend.269 )