היכן בעולם: אמריקה

USA: 45th infantry division
USA: American Surety Building
USA: Apache
USA: Baha'i temple
USA: Boeing fighter plane
USA: Buddha statues in Las Vegas
USA: Casino decoration
USA: Cigarette pack
USA: Coca Cola fob
USA: Court house
USA: Dam
USA: Depression Coin
עבור לדף   <<        >>