היכן בעולם: אמריקה

USA: Orcutt Ranch
USA: Deming building
USA: Trenton State House Annex
USA: Chilocco basketball team
USA: Smiley library
Canada: Edmonton Swastikas
Canada: Montreal museum
Canada: Thai restaurant in Montreal
Canada: Windsor Swastikas
Canada: York campus
Chile: Valdivia textiles
Mexico: Teotihuacan
עבור לדף   <<        >>