היכן בעולם: אפריקה

Egypt: Roman ornament
Ethiopia: Rockchurch
Ghana: Ashanti weights
Lybia: Roman port
Tanzania: Daressalem