פריט חדשות:China: Guanzhou window
(קטגוריה: היכן בעולם: אסיה)
פורסם על ידי thomas
שבת 11 מאי 2013 - 14:33:55

This window cover was photographed at an ancient house on Guanzhou Island, Guandong province.


פריט חדשות זה הינו מאתPro-Swastika
( http://he.proswastika.org/news.php?extend.258 )