פריט חדשות:Egypt: Roman ornament
(קטגוריה: היכן בעולם: אפריקה)
פורסם על ידי admin
שלישי 10 יולי 2012 - 08:34:07

Roman limestone ornament from the 2nd century AD. Displayed at the Ancient Library of Alexandria in Egypt.


פריט חדשות זה הינו מאתPro-Swastika
( http://he.proswastika.org/news.php?extend.21 )